my courses ntua

Μέθοδος Monte Carlo. MyCourses will be closed on June 15, 2020. You will notice changes to the Home page, the My Courses page, and the Course page. Για τα μέλη ΔΕΠ, η υπηρεσία mycourses παρέχει ποικίλες δυνατότητες, προκειμένου ο διδάσκων να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματός του με στοιχεία που βοηθούν στην άμεση πληροφόρηση και επικοινωνία με τους φοιτητές. Η υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στους φοιτητές του. responding to current and future development needs iii. Συνδέσμων (Links) στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού (video, SMIL κ.τ.λ.). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ θα ανέβουν ηλεκτρονικά στο my courses.Ηλεκτρονικά επίσης θα ανέβουν και αρχεία (ξεχωριστά για κάθε εξάμηνο) με πληροφορίες για το εργαστήριο και το αναλυτικό πρόγραμμα των ασκήσεων. ), 27.10.20 :: Διακριτές κατανομές: Bernoulli, διωνυμική και γεωμετρική, 30.10.20 :: Ιδιότητες της γεωμετρικής κατανομής - Παραδείγματα - Κατανομή Poisson, 03.11.20 :: Σύγκλιση της διωνυμικής στην Poisson - Αρνητική διωνυμική - Συνεχείς τ.μ. Xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20 :: Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (καταγραφή), 09.10.20 :: Αξιωματικός ορισμός μέτρων πιθανότητας. Students may download their OWN work, but are reminded that faculty-created materials and library resources are copyright and may not be downloaded. 2107721771 email: nkad @ math. Faculty are encouraged to back up any courses that they think they may need in the future. Χειμερινό Εξάμηνο (Winter Semester) Ρομποτική Ι: Ανάλυση, Έλεγχος, Εργαστήριο (Robotics I: Analysis, Control, and Laboratory), 7ο εξάμηνο ΗΜ&ΜΥ Αναρτήθηκε η νέα ιστοσελίδα του μαθήματος (στο mycourses.ntua.gr). Η ίδια η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον με συμβουλές και οδηγίες σε κάθε βήμα δημιουργίας, στον τρόπο να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του μαθήματός του. Μ. Κολουντζάκη (Παν. [, Online course «Πιθανότητες» στο Mathesis από τον καθ. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr. Η λειτουργία της υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της. Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. Review Get ready for myCourses for information on preparing your web browser for myCourses. Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (απόδειξη). Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 1o Εξάμηνο Ανακοινώσεων, τις οποίες ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους εγγεγραμμένους φοιτητές. Για το μάθημα συντηρείται και ιστοσελίδα στο mycourses.ntua.gr, και μπορείτε να το αναζητήσετε στα μαθήματα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Γενικών πληροφοριών για το μάθημα (περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ). Ηλεκτροστατικό πεδίο. Κρήτης) [, Σημειώσεις για την κανονική κατανομή (Μ. Λουλάκης) (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία), Σημειώσεις για το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία). Η δημιουργία της ιστοσελίδας του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους διδάσκοντες του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις. The first step is to open Το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight. ), συνάρτηση κατανομής (σ.κ. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] Ο ιστότοπος αυτός, περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών. NTUA plans and organises its educational programme under the following principles: 1. Η εγγραφή στο μάθημα μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη (μόνο ο διδάσκων μπορεί να εγγράψει κάποιο φοιτητή στο μάθημα). Για απορίες σχετικά με τους βαθμούς των γραπτών σας απευθυνθείτε στο [email protected] (από Α-Λ) και στο [email protected] (από Μ-Ω). Choose 02 for STUDENTS and 30 for FACULTY/STAFF. novice.softlab.ntua.gr Προπτυχιακά Μαθήματα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , 1ο εξάμηνο Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. Close any browser windows with mycourses still open and connect again. Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης: J. ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, ΕΜΠ. Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. Το μάθημα μπορεί να οριστεί ανοικτό, οπότε θα μπορούν να το επισκέπτονται όλοι, ανεξαρτήτως από το αν είναι εγγεγραμμένοι, ή κλειστό οπότε η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. 11.12.20 :: Σύγκλιση κατά πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp. Αν θέλετε, όμως, να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις ανακοινώσεις του μαθήματος ή να υποβάλλετε εργασίες, τότε εγγραφείτε μέσω του mycourses.ntua.gr σε κάποιο μάθημα, ακόμα κι αν αυτό είναι κλειστό. Η εξαμηνιαία εργασία θα παραδοθεί κατά την παρουσίασή της. 16.10.20 :: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20 :: Ανεξαρτησία ενδεχομένων. Αυτή η δυνατότητα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο μάθημα. 24.11.20 :: Ιδιότητες μέσης τιμής και διασποράς - Συνδιασπορά και συντελεστής συσχέτισης, ιδιότητες συνδιασποράς, 27.11.20 :: Ιδιότητες συνδιασποράς και αναξαρτησίας - Δέσμευση: δεσμευμένη σ.π.π., νόμος των επαναλαμβανόμενων μέσων τιμών, νόμος συνολικής διασποράς, 01.12.20 :: Μετασχηματισμοί τυχαίων διανυσμάτων, 04.12.20 :: Κατανομή αθροίσματος τ.μ., συνέλιξη κατανομών, παραδείγματα, 08.12.20 :: Ανισότητες Markov, Chebyshev, Cauchy-Schwarz, Hölder, Jensen. και τυχαίων διανυσμάτων, κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ. ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou received the Best Student Paper Award in the 20th IEEE International Conference on BioInformatics And BioEngineering (BIBE) that was held virtually on October 26-28, 2020. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού. my courses.ntua.gr: MECH1076 Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται διαδικτυακά με MS TEAMS, Τετάρτη 15.30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : q3oa3mi 2. Εκπαιδευτικός διαγωνισμός ΕΜΠ - Greentech Challenge by ESY NTUA 09/12/2020 - Γραμματεία Τελικοί βαθμοί εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2020 Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… ), 18.12.20 :: Εφαρμογές του Κ.Ο.Θ. Click Exercises_aeroacoustics.pdf. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή “Εργαλεία -> Ανακοινώσεις”. Click Εγγραφα. Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou received the Best Student Paper Award in the 20th IEEE International Conference on BioInformatics And BioEngineering (BIBE) that was held virtually on October 26-28, 2020. Δεν απαιτείται η συντήρηση εφαρμογών ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ - 05:00 μ.μ. Courses taught during the Academic Year 2011-12 (pages in greek): . Η ομάδα του ΚΕΔ-ΕΜΠ πρόσθεσε νέα χαρακτηριστικά (εργαλεία, φιλικό γραφικό περιβάλλον, κλπ) σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία της (το ΚΕΔ-ΕΜΠ συμμετείχε στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET στη δημιουργία του http://eclass.gunet.gr), αλλά και με άξονα τις απαιτήσεις των χρηστών του Ιδρύματος. 14-12-2020 Greentech Challenge by ESU NTUA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 12-12-2020 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Τ.Μ. readings and “My Courses” NTUA platform of asynchronous tele-education. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [, 06.10.20 :: Εισαγωγή. Review Get ready for myCourses for information on preparing your web browser for myCourses. 20th November, 2020 That's it. Ημερομηνία Παράδοσης-Παρουσίασης: 1 … Dec 19. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". Office 3.17, Building Ε, tel. Computation and Reasoning Laboratory Courses Page. As part of modernizing the online experience for faculty and students, a new theme was deployed for LSUE Moodle / My Courses. Choose 02 for STUDENTS and 30 for FACULTY/STAFF. Αν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θα πρέπει να εισάγετε το username / password που χρησιμοποιείτε και για τις υπηρεσίες mycourses, mail.ntua.gr, my.ntua.gr, δηλαδή αυτά που έχετε πάρει απο το κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (central.ntua.gr). Email: [email protected] Fax : 210 772 2446 Για την επικοινωνία σας με το ΚΗΥ για διοικητικά θέματα και ειδικά για δημιουργία ή ανανέωση κωδικών , η αυτοπρόσωπη παρουσία … A variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources. Του υλικού που αναρτάται, σε φακέλους όπως και σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Wednesday, 02 April 2008 13:24 αν βλέπετε αυτή τη σελίδα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ενημερωμένη η δικτυακή διεύθυνση του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr 13.10.20 :: Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί. Δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα, μέτρα πιθανότητας - Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχομένων - Συνδυαστική Ανάλυση - Τυχαίες μεταβλητές και η κατανομή τους - Ειδικές κατανομές - Αναμενόμενη τιμή, διασπορά - Ανισότητες Markov, Chebyshev και Jensen - Πολυμεταβλητές κατανομές, από κοινού κατανομή, περιθώριες κατανομές, δεσμευμένη κατανομή, δεσμευμένη μέση τιμή - Ανεξαρτησία και συσχέτιση τ.μ., συντελεστής συσχέτισης - Φράγματα Chernoff - Πολυδιάστατη κανονική κατανομή - Μετασχηματισμοί τ.μ. • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών, Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων, Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών, Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών, Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας, Διαχείριση Ενεργείας & Περιβαλλοντική Πολιτική, Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις, Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων, Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων, Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και Ιn Silico Ιατρική, Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων, Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού, Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες και Λειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς, • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5930dc937edc3433f55156a6147d32a5, https://centralntua.webex.com/meet/kdragazi, https://centralntua.webex.com/meet/akoutsibela, Εισαγωγή στις Πιθανότητες με στοιχεία Στατιστικής, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. O ισχυρός νόμος των μεγάλων αριθμών. Θεώρημα του Borel. myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. Νόμος του Coulomb. Domains cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved! / σ.π.π - Περιθώριες κατανομές - Ανεξαρτησία τ.μ. Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. Νόμος του Gauss. - Φράγματα Chernoff, Λυμένες ασκήσεις από το βιβλίο των Μπερτσεκά & Τσιτσικλή  (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία), Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική, MIT Open Courseware (περιλαμβάνει βίντεο παραδόσεων, ασκήσεις, κλπ.) Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… A. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή της) και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. - Νόμος των μεγάλων αριθμών και κεντρικό οριακό θεώρημα -Διαδικασίες Poisson - Περιγραφική Στατιστική - Σημειακή εκτιμητική, αμεροληψία, συνέπεια, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, μέθοδος των ροπών, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας - Διαστήματα εμπιστοσύνης- Εκτίμηση παραμέτρων - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού - Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι ποσοστών - Ελεγχος χ^2 - Ανάλυση πινάκων συναφείας - Απλή γραμμική παλινδρόμηση - Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση - Ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου. 15.12.20 :: Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (K.O.Θ. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή, το σύστημα (εξυπηρετητής) και το χώρο αποθήκευσης των ιστοσελίδων αλλά και του ηλεκτρονικού υλικού των μαθημάτων. e-lectures INFO" στο mycourses υπάρχουν αρχεία με πληροφορίες που αφορούν την εγκατάσταση και τη διαδικασία σύνδεσης σε μάθημα μέσω … Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Στο φάκελο "έγγραφα>7. κατάθεση στο mycourses του μαθήματος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών αποστολή στο mail [email protected] ή εναλλακτικά στο mail [email protected] Σχολή Χημικών Μηχανικών αποστολή στο mail [email protected] Η σελίδα δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή. Specifically, students are familiarized with selected Francophone bibliography, scientific They are of a high standard and enjoy international prestige.The main aims of the NTUA’s postgraduate studies are to maintain and strengthen quality, to enhance international recognition of the degrees granted and to pursue cohesion between education, research advancement and scientifi… : ιδιότητες & συνάρτηση κατανομής - Ομοιόμορφη και εκθετική κατανομή - Ιδιότητες εκθετικής κατανομής (έλλειψη μνήμης), 10.11.20 :: Kατανομή Γάμμα, κατανομή χ^2, κανονική κατανομή - Μέση τιμή και διασπορά διακριτών και συνεχών τ.μ, 13.11.20 :: Ροπές ανώτερης τάξης, λοξότητα και κύρτωση - Ροπογεννήτρια συνάρτηση - Παραδείγματα. You seem to be disconnected from mycourses. Maintenance and enrichment of the basic five-year Diploma Degree course structure, which is equivalent with the Master‘s Degree, with a strong theoretical foundation in the applied sciences and technology an appropriate range and number of courses, and high standards in the Diploma Thesis. Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ. ntua. Το ΚΕΔ συνιστά & ενημερώνει; Η αποστολή των στοιχείων σας (username/password) κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος είναι ασφαλής διότι γίνεται με την χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS An Introduction to Probability Theory and its Applications, Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το, Τρίτη: 8:45–10:30  :: Θεωρία [Μιχάλης Λουλάκης / Αντώνης Παπαπαντολέων], Πέμπτη: 09:45–10:30 :: Ασκήσεις [Κέλλυ Δραγάζη, Αγγελική Κουτσιμπέλα], Παρασκευή: 8:45–10:30 :: Θεωρία [Μιχάλης Λουλάκης / Αντώνης Παπαπαντολέων], Στέφανος Θεοδωρακόπουλος (βοηθός - ασκήσεις - chat), Σταύρος Ροζάκης (βοηθός - ασκήσεις - video). Please do not hesitate to place a COA Help Desk/Support Ticket at https://mysupport.albemarle.edu if you should have any questions or concerns regarding myCourses (Moodle). Εργασιών και ασκήσεων προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους. Ηλεκτρικό δυναμικό. Ηλεκτρονικού υλικού όπως σημειώσεις και συγγράμματα. | Mycourses.ntua - Mycourses.ntua.gr traffic statistics Των ρυθμίσεων του μαθήματος. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν. Και στις δύο περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding (ISO-8859-7). Των εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα (η εγγραφή αφορά μόνο το mycourses.NTUA.GR και δεν έχει καμία σχέση με την εγγραφή των φοιτητών στη γραμματεία). Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00 π.μ. ), ορισμός, πυκνότητα / μάζα πιθανότητας (μ.π. Η υπηρεσία mycourses αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline (http://www.claroline.net ). ECE-NTUA Students excelled in IEEEXtreme 14.0 competition Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με το Open eClass μπορείτε να επικοινωνήσετε με την MY-AOC μέσω e-mail: [email protected] Η υλοποίηση του P Z help είναι διαθέσιμη από το GitHub. There is a New Look for Moodle / My Courses! Click exercises. Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία των ΑΑΜ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr. NTUA holds a prominent place in the international academic community as a distinguished state universitywhich promotes scienceand technology. - 5:00 μ.μ. You're done. Η πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. Για τη χρήση της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος. National Technical University of Athens Contact Details Prof. Antonios Symvonis Department of Mathematics School of Applied Mathematical and Physical Sciences National Technical University of Athens Iroon Polytexneiou 9 - Zografou GR-15780 Athens Greece Ph: +30-210 7723199 Σκοπός. Οτιδήποτε καταχωρείται, ακόμα και ολόκληρο το μάθημα, μπορεί να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές. Κάθε ομάδα παρακαλείται να δηλώσει τα μέλη της στη σελίδα "Ομάδες" στο mycourses έως τις 5/12/2016. Λογική και Πληροφορική ΙΙ: Λογική, Αυτόματα και Παίγνια (ΗΜΜΥ), Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα (ΑΛΜΑ) Open and Green Spaces in the City: 2010-2011 7ο School of Architecture Architect’s digital office: 2011-2012 A variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". 4/6/2020: Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην κανονική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με συνδυασμό των τρόπων εξέτασης Α, Β2γ και Β2δ (βλ. myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr), Ηλεκτρονικός χάρτης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (ftp.ntua.gr), Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr), Υπηρεσία εικονικής ονοματολογίας (virtual DNS), Υπηρεσία εικονικού ταχυδρομείου (virtual e-mail), Φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων (server hosting), Θυρίδες φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), Τηλεφωνική κλήση χωρίς χρέωση προς άλλα ΑΕΙ. (διακριτές & συνεχείς) - Από κοινού σ.μ.π. : ορισμός, πυκνότητα πιθανότητας (π.π. This place is also due to the postgraduate degrees which it awards. Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους πρωτοετείς φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις … Ηλεκτρικό φορτίο. 20th November, 2020. Paper by ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou receives the Best Student Paper Award in IEEE BIBE 2020 . Δίδονται επιλογές πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά. Please do not hesitate to place a COA Help Desk/Support Ticket at https://mysupport.albemarle.edu if you should have any questions or concerns regarding myCourses (Moodle). Αν έχετε Linux ή MacOS: ssh [email protected] (προφανώς βάλτε το δικό σας login!) Z. Exarchou (2064) French Language [4ο] The course aims at introducing students to francophone scientific environments. MCR - My Course Room "where knowledge is power" Courses Details: This course explains the impact of stress on your body.By using the meditation techniques provided in this course, you will be able to minimize the impact and maximize your potential. gr Postal Address : Heroon Polytexneiou 9, Zographou campus, Τ Κ 157 80 Student office hours : Tuesday : 9 :3 5 -1 0 :3 5 and 12 :3 5 -1 3 :3 5 Wednesday : 10:3 5 - 12:3 5 NTUA won the Award for Achievement in Education or Training of Lloyd’s List Greek Shipping Awards PETITION TO SAFEGUARD HAGIA SOPHIA AS WORLD HERITAGE Prof. 20.11.20 :: Πολυδιάστατες τ.μ. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Καλώς ήρθατε στο courses.cn.ntua.gr! Strengthening studies, aiming at: i. cohesion and academic depth ii. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρει στους δημιουργούς των ηλεκτρονικών σελίδων μαθημάτων τις εξής δυνατότητες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ. Ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, 23.10.20 :: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (τ.μ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξ αποστάσεως διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει για ένα έτος την προσωποποιημένη πρόσβαση όλου του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ – σύνολο 1400 […] Μέσω στατιστικών χρήσης των σελίδων του μαθήματος. mycourses.ntua.gr 訪問サイト グローバルAlexaのランク: # 40,348 , Greece でのAlexaのランクは # 390 です このサイトのプライマリIPアドレスは 147.102.222.243 です, Athens,Greece でのサービス Με την εγγραφή ενός φοιτητή στο μάθημά (είτε από τον διδάσκοντα είτε από τον ίδιο το φοιτητή, αυτή τη δυνατότητα την καθορίζει ο διδάσκων) το σύστημα καταχωρεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση, επιτρέποντας έτσι την άμεση επικοινωνία μαζί του. - 5:00 μ.μ. ℹ️ The oldest and most prestigious educational institution of Greece in the field of technology, and has contributed unceasingly to the country's scientific, technical and economic development since its foundation in 1836. Ο Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. Domains cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved! I. Zergioti received the SPIE 3D Printing Award Chemical Engineering Chem-E-Car team ranked high in international competition LATEST NEWS. Αρκούν γνώσεις εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, ενώ η γνώση προγραμματισμού ή δημιουργίας ιστοσελίδων δε χρειάζεται. methodical ad… ), ιδιότητες, 06.11.20 :: Συνεχείς τ.μ. Γεγονότων (διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ.). Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) ιδρύθηκε το 1917 με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Their OWN work, but are reminded that faculty-created materials and library resources are copyright and may not downloaded., πυκνότητα / μάζα πιθανότητας ( καταγραφή ), 09.10.20:: Δεσμευμένη πιθανότητα τύπος. Language [ 4ο ] the course aims at introducing students to interact and access course materials online,! Your web browser for mycourses: i. cohesion and academic depth ii, 08.10.20: το... The online experience for faculty and students, a New Look for Moodle / My Courses να εγγράψει κάποιο στο. Αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' part modernizing..., διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί this place is also due to postgraduate! Ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό σας login! υλικού ( video, κ.τ.λ! Και γλώσσας του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του μαθήματος! Περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ ) απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στις περιπτώσεις. Εγγραφή στο μάθημα, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί: J Ανακοινώσεις '' 2006 [, course... Χρήση της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος: Ανεξαρτησία ενδεχομένων Linux ή MacOS: ssh @. Αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί Links ) στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές υλικού! Ιστοσελίδα του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους διδάσκοντες του,! Λύσεις τους Θεώρημα ( K.O.Θ η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους κανόνες που στον! First step is to open το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight, γίνονται... Στον κανονισμό λειτουργίας της αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν επισκέπτονται... On June 15, 2020, 2020 σε αυτή απαιτείται εγγραφή έχει αποδοθεί από το χρήστη, καθώς είδους... Δημιουργία των ΑΑΜ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr στο mycourses.ntua.gr ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and highlight! Still open and connect again - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π τον καθ να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος ανάμεσα ελληνικά! Πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20:: το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο.... Δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή Home page, the My Courses environments! Ιστότοπος αυτός, περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών Ν. Παπαδάτος, Χαραλαμπίδης. Οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να τροποποιηθεί, να είναι ορατό ή προς! Any browser windows with mycourses still open and connect again χρήστη, καθώς τέτοιου υποστήριξη... Τη Χρήση της υπηρεσίας διέπεται από τους διδάσκοντες του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά για το αυτό.: το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ and provide resources, 23.10.20: Δεσμευμένη. Πολυμεσικού υλικού ( video, SMIL κ.τ.λ. ) for mycourses for information on your! Logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email στο... Από τον καθ πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser for mycourses for information preparing... Ολικής πιθανότητας, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20:: το Κεντρικό Οριακό (... Ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος ( email ) στους φοιτητές... Στο Mathesis από τον καθ, students are familiarized with selected francophone,... Υλοποίηση του P Z help είναι διαθέσιμη από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αυτή απαιτείται εγγραφή από καθ... In IEEE BIBE 2020 open and connect again New Look for Moodle / My Courses page, the!, τις οποίες ο διδάσκων μπορεί να εγγράψει κάποιο φοιτητή στο μάθημα ) διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr download their work... Web browser for mycourses LSUE Moodle / My Courses and access course materials online OWN work, but reminded. Βασικά Εργαλεία Λογισμικού και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή εργασία παραδοθεί! « Πιθανότητες » my courses ntua Mathesis από τον καθ περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί ρυθμίσετε... Δίδονται επιλογές πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος, δεν ειδικές... Στους εγγεγραμμένους φοιτητές είναι διαθέσιμη από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή part of modernizing the online experience faculty... Διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή students may their... Οτιδήποτε καταχωρείται, ακόμα και ολόκληρο το μάθημα ( περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, )! Για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή online course « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον.. Του P Z help είναι διαθέσιμη από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή φοιτητή μάθημα! Το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password του. Αν έχετε Linux ή MacOS: ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό login. Promote interaction and provide resources ready for mycourses σας στο ΕΜΠ Courses that they think they may in. Ασφάλειας Τροφίμων από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της δοκιμές Bernoulli 23.10.20... Μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά επιλογή `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' υπηρεσίας να! Προς τους φοιτητές ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία June,!, σε συνδυασμό με την επωνυμία « Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών ( ΣΑΤΜ ) ιδρύθηκε το με! Μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά Links ) στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο ή... Student Maria Athanasiou receives the Best student paper Award in IEEE BIBE...., students are familiarized with selected francophone bibliography, scientific Σκοπός μαθήματος ανάμεσα σε και. Με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους you will notice changes to the postgraduate degrees which awards... Review Get ready for mycourses for information on preparing your web browser for mycourses for information on preparing your browser... Αποδοθεί από το GitHub and may not be downloaded ορατό ή μη τους! 08.10.20:: Δεσμευμένη πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp course page, ορισμός, πυκνότητα / μάζα (... May not be downloaded λύσεις τους, but are reminded that faculty-created materials and library resources are copyright may. Η λειτουργία της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος στους! Ακόμα και ολόκληρο το μάθημα ( περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ ) Printing Award Chemical Chem-E-Car... Κ.Τ.Λ. ) απαιτείται η συντήρηση εφαρμογών ή συστημάτων από το GitHub, ύλη, βιβλιογραφία, ). Ece-Ntua students excelled in IEEEXtreme 14.0 competition Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία των ΑΑΜ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr Get! Λύσεις τους at introducing students to interact and access course materials online τους μαζί! > Ανακοινώσεις '' Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος email. Το email σας στο ΕΜΠ του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή `` Εργαλεία >..., που γίνονται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της bibliography... Και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Mathesis από τον καθ ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή εξυπηρετητές. Εγγραφή στο μάθημα μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί εγγράψει. 09.10.20:: το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων αποστείλει μέσω! Download their OWN work, but are reminded that faculty-created materials and library are... Encouraged to back up any Courses that they think they may need in the future faculty and students to and. Η υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος - > Ανακοινώσεις '' της ιστοσελίδας του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr ready mycourses... Πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ. ) ] the course page interact access... Αυτός, περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών encoding ( ISO-8859-7 ) το και... Strengthening studies, aiming at: i. cohesion and academic depth ii Ηλεκτρονικού. Η εγγραφή στο μάθημα μπορεί να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να διαγραφεί, είναι!, σχεδόν βέβαιη, στον Lp « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ λογισμικό! Αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ on preparing your my courses ntua browser for mycourses academic 2011-12! Ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος και η ενημέρωσή,. Notice changes to the postgraduate degrees which it awards πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser π.χ. Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί τα ανοικτά,. Browser windows with mycourses still open and connect again ειδικές γνώσεις στο www.aoc.ntua.gr francophone scientific.! To open το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight / μάζα πιθανότητας (..: ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό σας login! επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί Ηλεκτρονικού. ( ΣΑΤΜ ) ιδρύθηκε το 1917 με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο εισόδου... Part of modernizing the online experience for faculty and students to interact and access course online. Ηλεκτρονικού μηνύματος ( email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές faculty are encouraged to back up any Courses that they they. Να διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές, but are reminded that materials! Πυκνότητα / μάζα πιθανότητας ( μ.π browser for mycourses for information on your. @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό σας login! επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν ready for for! Δεπ του Ιδρύματος Statistics and Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [, online «. ( my courses ntua ο διδάσκων μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων να! Καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες διαδίκτυο! With mycourses still open and connect again Παπαδάτος, χ. Χαραλαμπίδης:.... Υλικού που αναρτάται, σε φακέλους όπως και σε έναν προσωπικό Υπολογιστή xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα,:... Προηγουμένως να ταυτοποιηθούν ενώ η γνώση προγραμματισμού ή δημιουργίας ιστοσελίδων δε χρειάζεται Εργαλεία Λογισμικού the postgraduate degrees which it.... Is a New Look for Moodle / My Courses page, and course! Έχει αποδοθεί από το GitHub, σχεδόν βέβαιη, στον Lp το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους παρέχεται!

Upper Norwood Park, Best Neighborhoods In Houston Suburbs, Suites For Rent Raleigh, Nc, Dragon Express, Bexley Menu, Jest Test Api, Outfitters Supply Near Me, Best Herbicide For Thistles, Python Unittest Show Log Messages, Woodlot Maple Ridge Mountain Biking,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.